ریاضی پایه نهم

تصویر شاخص

پکیج ریاضیدانان کوچک پایه نهم،با بیان بسیار ساده و شیرین خانم قاسمی تدریس شده و به خوبی همه مطالب ریاضی کتاب را پوشش می دهد.

همین بیان ساده و روان باعث شده که ریاضی برای دانش آموزان لذت بخش شود.

بازدهی بالا و خسته نشدن دانش آموز به دلیل کوتاه بودن زمان هر فیلم از ویژگیهای بارز پکیج است.

نمونه سوالات معمولی و تستی زیادی به همراه پاسخ تشریحی و نکته به نکته داخل فیلم ها تدریس شده.

این پکیج هرسال ،مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی به روز رسانی می شود.

فصل اول را می توانید رایگان دانلود کرده و با تدریس خانم قاسمی آشنا شوید.

دوستان عزیز:توجه داشته باشید که برای این پکیج زحمت زیادی کشیده شده و به هیچ عنوان رضایت نداریم که فیلم ها را برای کسی بفرستید.

فصل اول:مجموعه ها

 • معرفی مجموعه
 • مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها
 • احتماع ،اشتراک و تفاضل مجموعه ها
 • مجموعه ها و احتمال

فصل دوم:عددهای حقیقی

 • عددهای گویا
 • عددهای حقیقی
 • قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل سوم:استدلال و اثبات در هندسه

 • استدلال
 • آشنایی با اثبات در هندسه
 • همنهشتی مثلث ها
 • حل مسئله در هندسه
 • شکل های متشابه

فصل چهارم:توان و ریشه

 • توان صحیح
 • نماد علمی
 • ریشه گیری
 • جمع و تفریق رادیکال ها

فصل پنجم:عبارت های جبری

 • عبارت های جبری و مفهوم اتحاد
 • چند اتحاد دیگر،تجزیه و کاربردها
 • نابرابری ها و نامعادله ها

فصل ششم:خط و معادله های خطی

 • معادله خط
 • شیب خط و عرض از مبدا
 • دستگاه معادله های خطی

فصل هفتم:عبارت های گویا

 • معرفی و ساده کردن عبارت های گویا
 • محاسبات عبارت های گویا
 • تقسیم جند جمله ای ها

فصل هشتم:حجم و مساحت

 • حجم و مساحت کره
 • حجم هرم  و مخروط
 • سطح و حجم

 

فصل اول :1-مجموعه ها1نمایش رایگان

فصل اول :2-مجموعه ها2نمایش رایگان

فصل اول :3-مجموعه ها3نمایش رایگان

فصل اول :4-زیر مجموعه هانمایش رایگان

فصل اول :5-زیر مجموعه هانمایش رایگان

فصل اول :6-مجموعه ها و زیر مجموعه ها1نمایش رایگان

فصل اول :7-تفاضل مجموعه هانمایش رایگان

فصل اول :8-اجتماع و اشتراک مجموعه هانمایش رایگان

فصل اول :9-مجموعه ها4نمایش رایگان

فصل اول :10-مجموعه ها و زیر مجموعه ها2نمایش رایگان

فصل اول :11-مجموعه ها و احتمال1نمایش رایگان

فصل اول :12-مجموعه ها و احتمال2نمایش رایگان

فصل اول :13-مجموعه ها و احتمال3نمایش رایگان

فصل اول:14-نمونه سوالات تستینمایش رایگان

فصل اول:15-نمونه سوالات تستینمایش رایگان

فصل اول:16-نمونه سوالات تستینمایش رایگان

فصل اول:17-نمونه سوالات تستینمایش رایگان

فصل اول:18-نمونه سوالات تستینمایش رایگان

فصل دوم:1-عددهای گویا1

فصل دوم:2-عددهای گویا2

فصل دوم:3-عددهای گویا3

فصل دوم:4-انواع کسرها

فصل دوم:5-عبارت ها

فصل دوم:6-عددهای حقیقی

فصل دوم:7-عددهای حقیقی

فصل دوم:8-نمایش اعداد کنگ روی محور

فصل دوم:9-قدر مطلق1

فصل دوم:10-قدر مطلق2

فصل دوم:11-چند نمونه مسئله

فصل دوم:12-مسئله های قدر مطلق و...

فصل دوم:13-نمونه سوالات تستی

فصل دوم:14-نمونه سوالات تستی

فصل دوم:15-نمونه سوالات تستی

فصل دوم:16-نمونه سوالات تستی

فصل سوم:1-استدلال و اثبات

فصل سوم:2-فرض و حکم

فصل سوم:3-مسائل و اثبات آنها1

فصل سوم:4-مسائل و اثبات آنها2

فصل سوم:5-مسائل و اثبات آنها3

فصل سوم:6-هم نهشتی مثلث ها1

فصل سوم:7-هم نهشتی مثلث ها2

فصل سوم:8-هم نهشتی مثلث ها3

فصل سوم:9-هم نهشتی مثلث ها4

فصل سوم:10-شکل های متشابه1

فصل سوم:11-شکل های متشابه2

فصل سوم:12-شکل های متشابه2

فصل سوم:13-نمونه سوالات تستی

فصل سوم:14-نمونه سوالات تستی

فصل سوم:15-نمونه سوالات تستی

فصل سوم:16-نمونه سوالات تستی

فصل چهارم:1-توان1

فصل چهارم:2-توان2

فصل چهارم:3-توان3

فصل چهارم:4-نماد علمی

فصل چهارم:5-نماد علمی و...

فصل چهارم:6-ریشه گیری

فصل چهارم:7-ضرب و تقسیم رادیکال ها

فصل چهارم:8-ساده کردن رادیکال ها

فصل چهارم:9-گویا کردن مخرج کسرها

فصل چهارم:10-حل مسائل1

فصل چهارم:11-حل مسائل2

فصل چهارم:12-نمونه سوالات تستی

فصل چهارم:13-نمونه سوالات تستی

فصل چهارم:14-نمونه سوالات تستی

فصل چهارم:15-نمونه سوالات تستی

فصل پنجم:1-یک جمله و چند جمله ای

فصل پنجم:2-عبارت های جبری

فصل پنجم:3-اتحاد مربع دو جمله ای1

فصل پنجم:4-اتحاد مربع دو جمله ای2

فصل پنجم:5-اتحاد مزدوج

فصل پنجم:6-اتحاد جمله مشترک

فصل پنجم:7-اتحاد ها1

فصل پنجم:8-اتحادها2

فصل پنجم:9-نابرابری ها

فصل پنجم:10-نابرابری ها و نامعادله

فصل پنجم:11-نامعادله ها1

فصل پنجم:12-نامعادله ها2

فصل پنجم:13-نمونه سوالات تستی

فصل پنجم:14-نمونه سوالات تستی

فصل پنجم:15-نمونه سوالات تستی

فصل پنجم:16-نمونه سوالات تستی

فصل ششم:1-معادله خط1

فصل ششم:2-معادله خط2

فصل ششم:3-معادله خط3

فصل ششم:4-شیب خط

فصل ششم:5-شیب و معادله خط1

فصل ششم:6-شیب و معادله خط2

فصل ششم:7-شیب و معادله خط3

فصل ششم:8-دستگاه های معادله خطی1

فصل ششم:9-دستگاه های معادله خطی2

فصل ششم:10-دستگاه های معادله خطی3

فصل ششم:11-دستگاه های معادله خطی4

فصل ششم:12-نمونه سوال از معادله خط

فصل ششم:13-نمونه سوالات تستی

فصل ششم:14-نمونه سوالات تستی

فصل ششم:15-نمونه سوالات تستی

فصل ششم:16-نمونه سوالات تستی

فصل هفتم:1-عبارت های گویا1

فصل هفتم:2-ساده کردن عبارت های گویا

فصل هفتم:3-عبارت های گویا2

فصل هفتم:4-ضرب و تقسیم عبارت های گویا

فصل هفتم:5-جمع و تفریق عبارت های گویا

فصل هفتم:6-ساده کردن عبارت های مرکب

فصل هفتم:7-تقسیم چند جمله ای ها1

فصل هفتم:8-تقسیم چند جمله ای ها2

فصل هفتم:9-نمونه سوال

فصل هفتم:10-نمونه سوالات تستی

فصل هفتم:11-نمونه سوالات تستی

فصل هفتم:12-نمونه سوالات تستی

فصل هفتم:13-نمونه سوالات تستی

فصل هشتم:1-حجم و مساحت کره1

فصل هشتم:2-حجم و مساحت کره2

قیمت دوره

540,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 32
تاریخ انتشار: 7 آبان 1400آخرین بروزرسانی: 21 خرداد 1403تعداد بازدید: 1818
قوانین و مزایای استفاده
 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
قیمت دوره

540,000 تومان

تعداد