ریاضی ششم ابتدایی

تصویر شاخص

ریاضی ششم ابتدایی تا حدودی ادامه ی مباحث پایه چهارم و پنجم هست و اگر دانش آموز مطالب ریاضی سال های قبل را به خوبی آموخته باشد،در این پایه نیزمشکلی ندارد ولی اگر از پایه ضعیف باشد نگران نباشید،چرا که پکیج ریاضیدانان کوچک ششم با تدریسی ساده و روان آموزش داده شده و برای بچه ها شیرین و لذت بخش است.

این پکیج برای معلمان عزیز سال اولی هم مناسب هست.

از ویژگی های بارز فیلم ها،بازدهی بالا و خسته نشدن بچه ها به دلیل کوتاه بودن زمان هر فیلم است.

این پکیج شامل تدریس مبحث به مبحث بوده و صفحه به صفحه نیست.

نمونه سوالات زیادی همراه با پاسخ تشریحی و نکته به نکته،در فیلم ها تدریس شده است.

فصل اول را می توانید رایگان دانلود کرده و با تدریس خانم قاسمی آشنا شوید.

دوستان عزیز:توجه داشته باشید که برای این پکیج زحمت زیادی کشیده شده و به هیچ عنوان رضایت نداریم که فیلم های کامل را برای کسی بفرستید.

 

فصل اول:عدد و الگوهای عددی

 • الگوهای عددی
 • یادآوری عدد نویسی
 • بخش پذیری
 • معرفی اعداد صحیح

فصل دوم:کسر

 • جمع و تفریق کسرها
 • ضرب کسرها
 • تقسیم کسرها
 • محاسبات با کسر

فصل سوم:اعداد اعشاری

 • یادآوری
 • یادآوری ضرب و تقسیم
 • تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
 • تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

فصل چهارم:تقارن و مختصات

 • مرکز تقارن و تقارن مرکزی
 • دوران
 • محورهای مختصات
 • تقارن و مختصات

فصل پنجم:اندازه گیری

 • طول و سطح
 • حجم و جرم
 • مساحت دایره
 • خط و زاویه

فصل ششم:تناسب و درصد

 • کسر،نسبت و تناسب
 • درصد
 • کاربرد درصد در محاسبات مالی
 • کاربرد درصد در آمار و احتمال

فصل هفتم:تقریب

 • تقربب
 • اندازه گیری و محاسبات تقریبی

فصل اول1-:یادآوری از پنجمنمایش رایگان

فصل اول:2-یادآوری از پنجمنمایش رایگان

فصل اول:3-یادآوری از پنجمنمایش رایگان

فصل اول:4-یادآوری از پنجمنمایش رایگان

فصل اول:5-یادآوری از پنجمنمایش رایگان

فصل اول:6-یادآوری از پنجمنمایش رایگان

فصل اول:7-الگوهانمایش رایگان

فصل اول:8-الگوی اعداد زوج و فردنمایش رایگان

فصل اول:9-اعداد زوج و فردنمایش رایگان

فصل اول:10-مسئله صفنمایش رایگان

فصل اول:11-مضرب هانمایش رایگان

فصل اول:12-عددنویسینمایش رایگان

فصل اول:13-عددنویسینمایش رایگان

فصل اول:14-محورهانمایش رایگان

فصل اول:15-بخشپذیری بر 2و5نمایش رایگان

فصل اول:16-بخشپذیری بر2و5نمایش رایگان

فصل اول:17-بخشپذیری بر3و9نمایش رایگان

فصل اول:18-بخشپذیری هانمایش رایگان

فصل اول:19-معرفی اعداد صحیحنمایش رایگان

فصل اول:20-مقایسه اعداد صحیحنمایش رایگان

فصل اول:21-محور اعدادنمایش رایگان

فصل اول:22-نمونه سوالنمایش رایگان

فصل اول:23-نمونه سوالنمایش رایگان

فصل اول:24-نمونه سوالنمایش رایگان

فصل اول:25-نمونه سوالنمایش رایگان

فصل اول:26-نمونه سوالنمایش رایگان

فصل دوم:1-جمع و تفریق کسرهانمایش رایگان

فصل دوم:2-مقایسه کردننمایش رایگان

فصل دوم:3-کوچکترین مخرج مشترکنمایش رایگان

فصل دوم:4-مقایسه اعدادنمایش رایگان

فصل دوم:5-ضرب کسرها

فصل دوم:6-معکوس

فصل دوم:7-کسرهای مساوی و جای خالی

فصل دوم:8-نمونه سوال از کسرها

فصل دوم:9-ضرب و تقسیم کسرها روی محور

فصل دوم:10-تقسیم کسرها روی شکل

فصل دوم:11-تقسیم کسرها بدون شکل و محور

فصل دوم:12-محاسبات با کسر

فصل دوم:13-محاسبات با کسر

فصل دوم:14-کسر و کشاورز

فصل دوم:15-کسر و پول

فصل دوم:16-پیدا کردن کسر بین دو کسر

فصل دوم:17-نمونه سوال

فصل دوم:18-نمونه سوال

فصل دوم:19-نمونه سوال

فصل دوم:20-نمونه سوال

فصل دوم:21-نمونه سوال

فصل دوم:22-نمونه سوال

فصل دوم:23-نمونه سوال

فصل دوم:24-نمونه سوال

فصل سوم:1-اعداد اعشاری روی محور

فصل سوم:2-جمع و تفریق اعشاری

فصل سوم:3-نمونه سوال

فصل سوم:4-اعداد اعشاری

فصل سوم:5-تبدیل اعشار به کسر و برعکس

فصل سوم:6-گسترده نویسی

فصل سوم:7-جمع و تفریق اعشاری

فصل سوم:8-مقایسه اعشاری

فصل سوم:9-ضرب و تقسیم اعشاری

فصل سوم:10-تقسیم اعشاری

فصل سوم:11-تقسیم فرایندی دو رقم بر دو رقم

فصل سوم:12-تقسیم اعشاری

فصل سوم:13-تقسیم اعشاری تکنیکی

فصل سوم:14-تقسیم اعشاری روی محور

فصل سوم:15-تقسیم بر عدد اعشاری

فصل سوم:16-تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری

فصل سوم:17-تقسیم اعشاری

فصل سوم:18-مسئله

فصل سوم:19-نمونه سوال

فصل سوم:20-نمونه سوال

فصل چهارم:1-تقارن مرکزی و مرکز نقارن

فصل چهارم:2-تقارن محوری و محور تقارن

فصل چهارم:3-دوران

فصل چهارم:4-محورهای مختصات

فصل چهارم:5-مختصات چندضلعی ها

فصل چهارم:6-تقارن و مختصات

فصل چهارم:7-نمونه سئوال

فصل چهارم:8-نمونه سئوال

فصل چهارم:9-نمونه سئوال

فصل چهارم:10-نمونه سئوال

فصل چهارم:11-نمونه سئوال

فصل چهارم:12-نمونه سئوال

فصل پنجم:1-طول و سطح

فصل پنجم:2-مساحت ها

فصل پنجم:3-حجم و مساحت

فصل پنجم:4-حجم

فصل پنجم:5-حجم

فصل پنجم:6-مساحت دایره

فصل پنجم:7-مساحت دایره

فصل پنجم:8-مساحت دایره

فصل پنجم:9-محیط ها

فصل پنجم:10-مساحت کل استوانه و هرم

فصل پنجم:11-خط و زاویه

فصل پنجم:12-زاویه های متمم و مکمل

فصل پنجم:13-زاویه ها

فصل پنجم:14-زاویه بین دو عقربه

فصل پنجم:15-نمونه سئوال

فصل پنجم:16-نمونه سئوال

فصل پنجم:17-نمونه سئوال

فصل پنجم:18-نمونه سئوال

فصل پنجم:19-نمونه سئوال

فصل پنجم:20-نمونه سئوال

فصل پنجم:21-نمونه سئوال

فصل ششم:1-نسبت و تناسبنمایش رایگان

فصل ششم:2-نسبت و تناسبنمایش رایگان

فصل ششم:3-تناسبنمایش رایگان

فصل ششم:4-درصدنمایش رایگان

فصل ششم:5-درصدنمایش رایگان

فصل ششم:6-درصدنمایش رایگان

فصل ششم:7-کاربرد درصد

قیمت دوره

440,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 64
تاریخ انتشار: 7 آبان 1400آخرین بروزرسانی: 28 آبان 1402تعداد بازدید: 4125
قوانین و مزایای استفاده
 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
قیمت دوره

440,000 تومان

تعداد